Aktualności

Nielegalne odprowadzanie wód opadowych, drenażowych bądź gnojowicy do kanalizacji sanitarnej

06 Feb 2023 09:02

W związku z pojawiającymi się w sieci kanalizacji sanitarnej wodami opadowymi i roztopowymi Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach przypomina,  iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – art. 9.ust.1 – zabrania się wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Jeżeli w przypadku Państwa nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych, drenażowych bądź gnojowicy do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie usunąć nieprawidłowości do dnia 31.03.2023r. !

Po tym terminie Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach rozpocznie systemowe kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.