Aktualności

Zmiana Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

03 Dec 2021 10:12
Nowe taryfy obowiązują od 1 grudnia 2021 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  jako organ regulacyjny decyzją nr WR.RZT.70.320.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gaworzyce na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie 1 grudnia 2021 r.  i jest dostępna w zakładce taryfy i opłaty.