Aktualności

Zmiana Regulaminu dostarczania wody

17 Dec 2021 11:12
Rada Gminy Gaworzyce Uchwałą nr XLIII/263/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. przyjęła zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIII/263/2021
- organ wydający Rada Gminy Gaworzyce
- data aktu: 2021-11-30
- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 6022
- Data ogłoszenia: 15 grudnia 2021
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6022