Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Taryfy 2018-2020

Taryfy 2021- 2024


Cennik usług dodatkowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Gaworzycach

  Usługa Cena netto

1.

Wydanie informacji technicznej w sprawie montażu dodatkowego wodomierza

50,00 

2.

Odbiór dodatkowego wodomierza (opłata zawiera również koszty założenia plomby)

50,00

3.

Założenie plomby na wodomierzu po uzyskaniu zezwolenia na zerwanie plomby

20,00

4.

Założenie plomby na wodomierzu po zerwaniu plomby bez zezwolenia

100,00

5.

Za czynności związane z odcięciem dostawy wody/odbioru ścieków

Wg poniesionych kosztów

6.

Za czynności związane z ponownym podłączeniem odbiorcy do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

Wg poniesionych kosztów